به خاطر ِ بیکاری

چند روزی بود می‌آمد به مسجد جمکران؛ نه برای زیارت؛ نه از سر ِ ارادت؛ به خاطر ِ بیکاری؛ برای فرار از غرزدن‌مادر و نگاه سنگین اطرافیانش.
جایی بهتر از آنجا پیدا نکرده بود، هم کمی دور از شهر بود و کمتر احتمال داشت دوست و آشنا و فامیلی او را ببیند؛ هم یک سقفی بالای سرش بود و در سرما و گرما پناهگاه خوبی بود و هم سرویس بهداشتی و خدمات رفاهی مهیا بود، کجا می‌رفت بهتر از مسجد جمکران؟! كار هر روزش اين شده بود که بعد از اینکه شش هفت ساعتی دنبال کار بگردد بیاید به مسجد جمکران و بقیه وقتش را تا شب آنجا تلف کند.

 

ساعت سه بعدازظهر بود. هنوز نماز ظهرش را نخوانده بود. حوصله خواندن هم نداشت اما نه اینکه دوست نداشت بخواند. کمی هم خسته بود و گرسنه. به گوشه خلوتی از حیاط مسجد نشست و شروع کرد به گاز زدن ساندویچی که خریده بود. در همان حالی که با حرص و دلخوری ساندویچ را گاز می‌زد، فکرش رفت به پنج ماه پیش. وقتی هنوز چهار ماه از سربازی‌اش مانده بود که پدرش عزمش را جزم کرد تا با حمایت خود برای یکی یک‌دانه پسرش، زن بگیرد ، او هم بدش نمی‌آمد. به او می‌گفت :«نترس پسرم ! خودم تمام خرج و مخارج عروسی‌تان را می‌دهم. بعد هم انگار که یک دخترم اضافه می‌شود. تا وقتی کار مناسبی پیدا کنی، خودم خرجتان را می‌دهم».

در واقع منظور پدر آن بود که پسر را پیش خود نگه دارد و تمایلی به مستقل شدن او نداشت. او هم شرایطش را با همسر آینده‌اش در میان گذاشت و با اينكه او اول پذیرفته بود اما حالا که باهم نامزد کرده بودند همسرش از وي می‌خواست زندگی مستقلی برایش فراهم کند.

حالا که سربازی او تمام شده بود مجبور بود هر چه زودتر، کاری پیدا کند تا بتواند پول پیش خانه‌ای مستقل را فراهم کند اما کار پیدا کردن برای کسی که نه تخصص خاصی داشت و نه سواد چندانی، خیلی سخت بود.

از یک طرف این فکر و خیال‌ها و از طرف دیگر نیش و کنایه‌های مادرش به خاطر خواسته نامزدش داشت دیوانه‌اش می‌کرد. نصف ساندویچ را بیشتر نخورده بود که بغض گلویش را گرفت. سرش را روزی زانوهایش گذاشت و اشکش جاری شد.

 کمی که اشکش جاری شد یک دفعه سرش را بالا گرفت و خطاب به امام زمان گفت :«آخه آقا تو بگو من چه غلطی بکنم؟! تقصیر من چیه كه این وسط از هر دو طرف تحت فشار قرار گرفتم؟ گناه کردم ازدواج کردم؟ گناه کردم حرف پدر و مادرم رو گوش کردم و سرو سامون گرفتم؟ چرا یه کار واسه من بدبخت پیدا نمیشه؟ تو که حرفت پیش خدا خریدار داره، دعام کن».

جوان بدون اینکه متوجه باشد داشت با آقا درد دل می‌کرد و از ایشان کمک می‌خواست! برای درد دل کردن به آنجا نیامده بود اما انگار نمی‌شود در حریم بزرگی بود و دست یاری به سویش نطلبید. چشمانش را به گنبد مسجد دوخته بود و از میان اشک‌هایش آن را تماشا می‌کرد که یادش آمد هنوز نمازش را نخوانده. سرش را پایین انداخت؛ بلند شد؛ رفت وضو گرفت و به نماز ایستاد.

فردای آن روز دوباره رفت تا دنبال کار بگردد ولی باز هم از کار خبری نبود. نزدیک ظهر بود. یاد حرفه‌ای دیروزش افتاد. دلش می‌خواست از دست آقا شکایت کند که آقا من درد دلم را برایت گفتم اما تو هیچ توجهی نکردی.

دیگر حوصله گشتن دنبال کار را نداشت. ترجیح داد به پاتوق همیشگی‌اش یعنی مسجد جمکران برود. نزدیک اذان ظهر بود که به مسجد رسید. به سرويس بهداشتي رفت تا آبی به سر و صورتش بزند. دید همه دارند وضو می‌گیرند تا برای نماز آماده شوند با خودش گفت :«تو که می‌خواهی نماز بخونی ضرر نمی‌کنی اگه به موقع و به جماعت بخونی!»

بعد از نماز شروع کرد به گلایه کردن از امام زمان:«آقا من فقط ازت خواستم دعام کنی؟ یه دعای خشک و خالی رو هم ازم دریغ می‌کنی؟ من که معجزه نخواستم ازت، فقط یک دعا آقا فقط یه دعا! اگه دعام کردی شما که مستجاب الدعوة هستی؛ پس کو اثر اجابت؟»

معلوم نيست چه طور شد كه تا نماز مغرب همان جا خودشو مشغول كرد و نماز رو به جماعت خواند. بعد از نماز جماعت، يك روحاني براي سخنراني بالای منبر رفت اما او دیگر حوصله گوش کردن به سخنرانی را نداشت اما همین که عرض حیاط را طی می‌کرد كمي از صحبت‌های سخنران را شنید که می‌گفت :«جوان اگر همسر خوب می خواهی نماز بخوان! اگر شغل خوب می‌خواهی نماز بخوان! اگر دنیا می‌خواهی نماز بخوان و اگر آخرت هم می خواهی نماز بخوان!»

انگار حرف‌های سخنران، درست خطاب به او بود. به نزدیک در خروجی رسیده بود که یک لحظه ایستاد و سر به آسمان بلند کرد و گفت :«باشه خدا جون! من حرف تو رو گوش میدم تو هم به درد من برس! من نماز اول وقتمو به موقع و منظم می‌خونم؛ تو هم اسباب جور شدن یک کار خوب رو برای من فراهم کن! معامله کردیم‌ها! باشه؟ قبول؟»

جوان این را گفت و از مسجد خارج شد.

یک هفته‌ای از عهدی که او با خدا بسته بود می‌گذشت اما باهم از کار خبری نبود. حالا دیگر نزدیک یک ماه بود که جوان دنبال کار می‌گشت؛ این در حالی بود که جوان، دیگر به موقع خودش را برای نماز اول وقت می‌رساند و پای عهدش باخدا ایستاده بود.

بعد از نماز، جوان در گوشه‌ای نشست و به این فکر می‌کرد که یک ماه است دارد دنبال کار می‌گردد اما فايده‌اي ندارد. دلش شکست و اشکش جاری شد. در حال خودش بود و حواسش به دور و برش نبود اما یک دفعه دید کسی به شانه‌اش می‌زند. سربلند کرد و دید خادم پیر مسجد است که دارد به او لبخند می‌زند. جوان به او گفت :«چی می‌خواهی حاجی؟ کاری داشتی؟»

خادم گفت :«قربون دل شکستت برم! از امام زمان مهربونت بخواه برات دعا کنه، ان شا الله که مشکلت حل میشه!»

جوان درحالی‌که بغض در گلو داشت گفت : «خواستم اما هنوز توجهی نکرد!»

خادم گفت : «چی میگی جوان؟ مگه میشه آقا به این مهربونی به تو توجه نکنه؟ همه مي دونن كه او چقدر شیعه‌هاشو دوست داره و به فکرشون هست؛ حتماً برات دعا می‌کنه و دعاش هم مستجاب میشه اما برای دیدن اثر استجابت، باید صبر کنی تا وقتی که خدا بخواد».

جوان گفت :«آخه نمیشه زیاد صبر کرد. من هر چه زودتر باید یه کاری پیدا کنم و گرنه بیچاره میشم».

جوان این را که گفت، خادم یادش آمد که یکی از فامیل‌هایش که به تازگی کارخانه سوهان پزی‌اش را گسترش داده، نیاز به چند کارگر دارد و به خادم هم سفارش کرده بود که اگر جوان کاری و خوب و مؤمنی سراغ داشت به او معرفی کند با اینکه خادم جوان را نمی‌شناخت اما می‌دید که اين جوان، هر روز به مسجد می‌آید و در صف نماز جماعت می‌ایستد. به دلش آمد که جوان خوب و مؤمنی است؛ توکل بر خدا کرد و به جوان گفت :«تو که این قدر آقا رو دوست داری که هر روز می‌آیی حرمش، دوست داری سوغات پز زائرهای آقا باشی؟»

جوان که از تعجب گوش‌هایش تیز و چشم‌هایش درشت شده بود گفت :«چه طور مگه؟ کاری سراغ داری؟»

خادم گفت :« فردا برو به این آدرس بگو منو فلانی فرستاده؛ ان شا الله که مشکلت حل میشه».

جوان که از خوشحالی اشکش جاری شده بود بلافاصله دست خادم را بوسید و به سجده شکر رفت . سر از سجده که برداشت، خادم نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت :«فقط جوان من با معرفی تو در واقع تضمین تو رو کردم یه وقت شرمندم نکنی‌ها».

جوان گفت :«چشم؛ به آقام امام زمان قسم که سرمو می‌اندازم پایین و می‌چسبم به کار و اگه خدا بخواد سربلندت میکنم».

خادم گفت : «ان شا الله».

آن شب که به خانه رفت تا صبح خوابش نبرد. صبح زود از خانه زد بیرون و به آدرسی که خادم به او داده بود مراجعه کرد. انگار همه کارها داشت خود به خود جور می‌شد. صاحب کارخانه سر ارادتی که به خادم داشت جوان را خیلی تحویل گرفت و حقوق مناسب و خوبی برای او در نظر گرفت. با اینکه جوان چیزی از سوهان پزی نمی‌دانست ولی صاحب کارخانه، او را با کمال میل پذیرفت و پس از مدتي جوان تبدیل به سوهان‌پزی حرفه‌ای شد و… .

 

منبع: مجله امان-  شماره 47 – فروردین و اردیبهشت93 – اخلاق و تربیت مهدوی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *